Kum Tepsisi Terapisi Nedir?

Kum Tepsisi Terapisi  projektif (dışavurumcu) bir terapi yöntemidir. Yani bireyin iç dünyasını güvenli bir şekilde dışarıya yansıtabileceği ve ruhsal yaralarını iyileştirebileceği bir tekniktir.

Nasıl Ortaya Çıktı?

1920’li yıllarda Margaret Lowenfeld isimli İngiliz bir pediatrist, çocuk hastaları ile çalışırken “Dünya Tekniği” isimli bir yöntem geliştiriyor. Bu yöntemde, çeşitli konularda seçtiği birçok figür ile çocuklardan kendilerine bir dünya oluşturmasını istiyor. Bu yöntemin çocuklar üzerindeki iyileştirici etkisi dikkat çekmeye başlıyor. Daha sonra ise İsviçreli bir terapist bu yöntemden etkilenerek “Kum Terapisi” tekniğini geliştiriyor. Bu iki yöntemin birleştirilmesi sonucunda da Kum Tepsisi Terapisi yöntemi bugünkü halini alıyor.

Hangi Malzemeler Kullanılır?

Terapi malzemeleri bir kum tepsisi ve titizlikle seçilmiş yüzlerce küçük figürlerden (İnsanlar, hayvanlar, binalar, ağaçlar vb.) oluşur. Uygulama esnasında birey bu küçük figürleri kullanarak kum tepsisi üzerinde bir dünya oluşturur. Tabi bu uygulama tekniği bireyin yaşına, kişilik özelliklerine ve yaşadığı soruna göre değişir.

Neden Kum?

Kum ilkel bir malzemedir. Doğada kayaların binlerce yılda aşınması sonucu oluşmuştur. Belki bu yüzden hepimize çekici gelir. Kuma dokunmak, kumu hissetmek rahatlatıcıdır. Düşünsenize hangi çocuk kumla oynamaktan hoşlanmaz. Hatta çoğu yetişkin hala sahilde kumlarla bir şeyler yapmayı sever.

Neden Kum Tepsisi Terapisi?

Özellikle çocuklar sorunlarını dile getirmekte zorlanabilir, dile getirmek istemeyebilir ya da sorunun tam olarak farkında olmayabilir. Bu sadece çocuklar için geçerli değildir tabi. Birçok insan sorunları ile yüzleşme konusunda sorun yaşar ve bu çok normaldir. Özellikle de travmalar konuşulması zor konuların başında gelir.

Bu durumda dışavurumcu teknikler (sanat terapisi, oyun terapisi, kum tepsisi terapisi vb.) bireylerin yaşadıkları sorunları güvenli biçimde ifade edebilmelerini sağlarlar. Bu süreç çoğu zaman bilinçli bir şekilde olmaz. Örnek vermek gerekirse; Bir çocuk kum tepsisine travmalarını bilinçli bir şekilde yansıtmaz. Daha çok metaforlarla yansıtabilir. Örneğin tepsiye koyduğu vahşi hayvanlar gerçek hayatta şiddet gördüğü insanları temsil edebilir. Ya da seçtiği bir figürün etrafına koyduğu çitler güvenlik ihtiyacına işaret edebilir. Çoğunlukla da bunların farkında değildir. Ancak bilinçli olmasa bile tepside oluşturduğu bu dünya çocuğun travması ile güvenli biçimde yüzleşmesini, çatışmalarını çözmesini, farkındalık kazanmasını ve sonuç olarak kendi kendini iyileştirmesini sağlar.

Hangi Sorunlarda Kullanılır?

Özellikle travmalar başta olmak üzere, davranış sorunları, kaygılar, çatışmalar, aile içi çatışmalar, çiftler arası sorunlar gibi hemen hemen bütün sorunlarda kullanılabilir.

Kimler için uygundur?

Daha çok çocuklar olmak üzere ergenler, yetişkinler, çiftler ve gruplar için uygun bir yöntemdir. Yukarıda değindiğim gibi problemleri hakkında konuşamayan veya konuşmak istemeyen danışanlar için çok faydalı bir terapi yöntemidir.

Nasıl İşe yarıyor?

Düşünme, konuşma gibi daha gelişmiş işlevler beynin korteks denilen dış bölümü, duyguların işlenmesi de beynin daha iç / orta bölümleri olan limbik sistem tarafından yürütülür. Travmanın etkileri ise ağırlıklı olarak limbik sistemde görülür. Ancak travma sonrası beynin konuşma bölgelerinin aktivasyonunda da azalmalar tespit edilmiştir. Bu nedenle travma mağduru için travmayı dile getirmesi her zaman mümkün olmamakta, dile getirse bile iyileştirici bir etki yapmamaktadır. Ancak kum tepsisi terapisi beynin duygulardan sorumlu bölümlerini aktive etmekte, limbik sistem ve korteks arasında iyileştirici bir düzenleme sağlamaktadır.

Kimler uygulayabilir?

Kum Tepsisi Terapisi eğitimi almış ruh sağlığı çalışanları uygulayabilir. Bu konuda sertifikasyon veren çeşitli uluslararası organizasyonlar bulunmaktadır.

Salih Deniz

Salih Deniz, 1975 İstanbul doğumludur. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi “Psikoloji Bölümü”nden mezun olmuş, yüksek lisansını 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi “Klinik Sinirbilimler Anabilim Dalı”nda tamamlamıştır. 2000-2010 yıllarında ağırlıklı olarak çocuk ve ergen sağlığı alanında, özel ve kamu kurumları olmak üzere, çeşitli eğitim kurumları, üniversite ve hastanelerde görevler almış, 2010-2013 yılları arası Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Çocuk ve Ergen Biriminde çeşitli proje ve çalışmalar yürütmüştür. 2014 yılından itibaren Bursa’da, yine çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir